ข้อมูลการติดต่อ

 

เวลาทำการ 

เปิดบริการทุกวัน จันทร์ – ศุกร์
เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
เว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์

ที่ตั้งสำนักงาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
อาคาร  A4  ชั้น 1

85 ถนนมาลัยแมน อ.เมืองนครปฐม
จ.นครปฐม  73000

ข้อมูลการติดต่อ 

โทรศัพท์ : 034-109300 ต่อ 3992
E-mail : [email protected]

 

 

    

   เว็บไซต์ภายในมหาวิทยาลัย

   
     

คณะ/โรงเรียน

 
     

สำนัก/สถาบัน

 

 

 

 

     

หน่วยงานอื่นๆ